Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 Sàn sườn toàn khối có bản dầm theo TCXDVN 356:2005
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047315789


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014,

Mô tả vật lý: 107tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Bêtông cốt thép-- Công trình bêtông cốt thép-- Panen bêtông -- Thiết kế và thi công

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH