Phân tích kết cấu sàn sườn toàn khối
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047327942


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014,

Mô tả vật lý: 308tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Bêtông cốt thép-- Reinforced concrete-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH