How to do everything [electronic resource] : Mac
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dwight Spivey, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0071502734

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Macintosh (Computer)-- Electronic books. -- local.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH