DB2 Express-C : The developer handbook for XML, PHP, C/C++, Java, and .NET

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Whei-Jen Chen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0738496758

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006

Mô tả vật lý: xiv, 330 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 112788

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH