Computerized engine controls
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1428399968

Ký hiệu phân loại: 629.25 Engines

Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY :Thomson/Delmar Learning, 2009, 8th ed.

Mô tả vật lý: xi, 660 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Electronic equipment.; Automobiles -- Motors ; Computer control systems.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH