The case for a carbon tax : getting past our hang-ups to effective climate policy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shi-Ling Hsu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1597265314

ISBN-10: 1597265330

ISBN-13: 978-1597265317

ISBN-13: 978-1597265331

Ký hiệu phân loại: 363.738 Pollutants

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2011

Mô tả vật lý: xi, 233 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 113143

Includes bibliographical references (p. 195-222) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH