Computer vision : detection, recognition and reconstruction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sebastia Battiato, Rober Cipolla, Giovanni Mar Farinella

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642128475

ISBN-13: 978-3642128479

Ký hiệu phân loại: 006.37 Computer vision

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2010

Mô tả vật lý: xx, 350 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 113197

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH