Dạy con đôi khi thật đơn giản
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786045964743

Ký hiệu phân loại: 649.1 Child rearing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2016,

Mô tả vật lý: 340tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24A
Thư viện AB
9B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 649.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH