A living language : the history and structure of English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. F Bolton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0394322800

Ký hiệu phân loại: 420 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Random House, 1982

Mô tả vật lý: ix, 461 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 113259

Bibliography: p. 419-424.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 420.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH