So sánh - đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 áp dụng 01-01-2017 các văn bản pháp luật mới nhất về dân sự - hôn nhân và gia đình - nhà ở
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786048691370

Ký hiệu phân loại: 346 Private law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2016,

Mô tả vật lý: 496tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 346.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH