Các án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao : áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01-06-2016
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049480102

Ký hiệu phân loại: 347 Civil procedure and courts

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2016,

Mô tả vật lý: 439tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Án lệ -- Việt Nam; Hội đồng thẩm phán -- Việt Nam; Luật pháp -- Việt Nam; Việt Nam. -- Tòa án nhân dân

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11C
Thư viện AB
4D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 347.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH