Việt Nam 2035 Hướng tới thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ : Báo cáo tổng quan
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786048689575

Ký hiệu phân loại: 338.9597 Economic development and growth

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2016,

Mô tả vật lý: 130tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thư viện AB
4A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 338.959


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH