Tâm lý học lao động
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: TPHCM :HUTECH 2017,

Mô tả vật lý: 268tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Lao động -- Khía cạnh tâm lý; Tâm lý học lao động-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 158.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH