Tâm lý học giới tính
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 155.33 Sex differences

Thông tin xuất bản: TPHCM :HUTECH 2016,

Mô tả vật lý: 138tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Tâm lý học -- Giới tính

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 155.330


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH