Kế toán tài chính phần 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.48

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 113541

DÃY KỆ
24E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13A
*Ký hiệu xếp giá:  657.480
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn