Nghiên cứu mô hình và điều khiển hệ điện vi lưới

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 113624

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH