Lập trình trên thiết bị di động

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.167

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 202tr ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 113670

Thiết bị di động -- Lập trình

DÃY KỆ
2B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1D
*Ký hiệu xếp giá:  004.167
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn