Management tips : from harvard business review
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781422158784

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Harvard Business Review Press, 2011,

Mô tả vật lý: vii, 214 p. ; , 16cm.

Ngôn ngữ:


Leadership.-- Management.-- Organizational change.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH