Principles of auditing & other assurance services
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0078025613 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill/Irwin, 2014, 19th ed.

Mô tả vật lý: xxxi, 827 p. ; , 29 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH