Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (aascs)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trịnh Ngọc Anh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 113945

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH