Giáo trình Hán ngữ. Tập 1, Quyển thượng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại Học Quốc dân Hà Nội, 2012,

Mô tả vật lý: 58atr. ; , 27cm + , 1 CD (media)

Ngôn ngữ:


-- Hoa ngữ -- Giáo trình; -- Hoa ngữ -- Dạy và học

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 495.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH