Handbook for the McGraw-Hill guide: writing for collegr, writing for life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780077424305

Ký hiệu phân loại: 808.042

Thông tin xuất bản: American :The McGraw-Hill, Inc, 2013, Third edition

Mô tả vật lý: 108tr. ; , 23cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114140

English language ; Rhetoric ; Handbooks; Report writing ; Style manuals ; Tiếng Anh ; Hùng biện ; Sổ tay; Viết báo cáo ; Phong cách ;

DÃY KỆ
31B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  808.042
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn