Nhượng quyền khởi nghiệp con đường ngắn để bước ra thế giới
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nguyễn Phi Vân,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786041080478

Ký hiệu phân loại: 658.8708 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2017,

Mô tả vật lý: 435tr. ; , 23cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29D
Thư viện AB
10A
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.870


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH