Điện tử tương tự 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  9786047614875

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Giao thông Vận tải, 2017,

Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114448

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
8E
*Ký hiệu xếp giá:  621.381
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 22
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn