Máy thủy lực và khí nén
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.2 Hydraulic-power technology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 206tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Hydraulics-- Khí nén-- Thủy lực học-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH