Court patronage and corruption in early Stuart England

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Linda Levy Peck, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.2

Thông tin xuất bản: Boston ; London : [London ; New York] :Unwin Hyman ; Taylor & Francis, 2003.,

Mô tả vật lý: xiv, 319 p.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114611

Patronage, Political -- History ; 17th century. ; Great Britain; Political corruption -- History ; 17th century. ; Great Britain; England -- Social conditions ; 17th century. ; Great Britain -- Court and courtiers ; History ; 17th century. ; Great Britain -- Politics and government ; 1603-1649. ; local. ; Electronic books. -

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn