Building an effective environmental management science program : final assessment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Washington, DC :National Academy Press, 1997,

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 114631
1. National Research Council (U.S.).
  - Committee on Building an Environmental Management Science Program. ; Environmental management
  - Research ; United States. 1. National Research Council (U.S.).
  - Committee on Building an Environmental Management Science Program.
2. Environmental management
  - Research
3. United States.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH