Institutions in environmental management : constructing mental models and sustainability
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Janne Hukkinen, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 1999,

Mô tả vật lý: xiv, 226 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 114637
Environmental management.
  - Environmental policy.
  - Industrial ecology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH