Creating customer evangelists : how loyal customers become a volunteer sales force

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jackie Huba, Ben McConnell

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Chicago : Dearborn Trade Pub., 2003

Mô tả vật lý: x, 214 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 114705

Includes bibliographical references (p. 206-207) and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH