Money for life : budgeting success and financial fitness in just 12 weeks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven B Smith

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 332.024 Personal finance

Thông tin xuất bản: Chicago : Dearborn Trade Publishing, 2004

Mô tả vật lý: xvi, 188 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 computer disk (4 1/2 in.) in pocket.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 114706

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH