Environmental sociology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John Hannigan, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2006, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiii, 194 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Environmental sociology. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH