Civil service reform in the states : personnel policy and politics at the subnational level
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Albany :State University of New York Press, 2006,

Mô tả vật lý: vi, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Civil service reform -- States. ; United States

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH