Advances in mathematical finance [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Fu, Dilip B Madan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 519 Probabilities and applied mathematics

Thông tin xuất bản: Boston : Birkhäuser, 2007

Mô tả vật lý: xxviii, 334 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 114895

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH