Developments in e-government : a critical analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Griffin, Edward F Halpin, Philippa Trevorrow

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 352.3 Executive management

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, DC : IOS Press, 2007

Mô tả vật lý: xxi, 201 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 114920

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH