Environmental law in development : lessons from the Indonesian experience

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Faure, Nicole Niessen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 344.59804 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Pub. Ltd., 2006

Mô tả vật lý: xv, 337 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 114945

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH