Environmental law in development :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 344.59804

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA :Edward Elgar Pub. Ltd., 2006,

Mô tả vật lý: xv, 337 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114945

Environmental law -- Developing countries. ; Environmental law -- Indonesia.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn