Entrepreneurship in emerging regions around the world :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1847208002 (hardcover)

Ký hiệu phân loại: 338

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA :Edward Elgar, c2008.,

Mô tả vật lý: xi, 344 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114951

Entrepreneurship ; Congr; Government policy ; High technology industries ; Regional economics ; Venture capital ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn