Forensic engineering investigation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Randall Noon, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0849309115

Ký hiệu phân loại: 620 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: [kđ] :CRC Press, 2001,

Mô tả vật lý: 463 tr. ;

Ngôn ngữ:


Forensic engineering.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH