Wilt : larger than life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.323092 Ball games

Thông tin xuất bản: Chicago, Ill. :Triumph Books, 2004,

Mô tả vật lý: xiv, 416 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Chamberlain, Wilt, -- 1936-1999. ; Basketball players -- Biography. ; United States

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH