White women captives in North Africa : narrative of enslavement, 1735-1830

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Khalid Bekkaoui

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 305.48 Specific kinds of women

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2011.

Mô tả vật lý: xviii, 303 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 115123

"A fascinating anthology of historical narratives composed from the late sixteenth to early nineteenth centuries by European women abducted by Muslim corsairs and enslaved in North Africa during the age of piracy. Many of the narratives are very rare and are by women coming from diverse social and economic backgrounds"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. 293-298) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH