The Turk who loved apples : and other tales of losing my way around the world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matt Gross

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0306822025

Ký hiệu phân loại: 910.4 Accounts of travel and facilities for travelers

Thông tin xuất bản: Boston : Da Capo Press, 2013

Mô tả vật lý: viii, 280 pages ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 115139

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH