Talon

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie Kagawa

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Don Mills, Ontario, Canada : Harlequin Teen, 2014

Mô tả vật lý: 461 pages ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115153

In a world in which near-extinct dragons pass as humans to grow their numbers secretly, siblings Ember and Dante Hill prepare for destined positions in the world of Talon only to be hunted by a dragon-slaying soldier.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH