The red book
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Barbara Lehman, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Boston :Houghton Mifflin, 2004,

Mô tả vật lý: 1 v. (unpaged) : , col. ill. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 115182
A book about a book, a magical red book, without any words, and the friendship that develops around it.
1. Books
  - Juvenile fiction.; Friendship
  - Juvenile fiction.; Books
  - Fiction.; Friendship
  - Fiction.; Stories without words.-1. Books
  - Juvenile fiction.
2. Friendship
  - Juvenile fiction.
3. Books
  - Fiction.
4. Friendship
  - Fiction.
5. Stories without words.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH