Cured

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bethany Wiggins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0802734211

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Walker Books, an imprint of Bloomsbury, 2014.

Mô tả vật lý: 314 pages ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115252

Now cured, Fiona Tarsis and her twin, Jonah, set out to find their mother with the help of Bowen and former neighbor Jacqui, planning to spread the cure along the way, but raiders will do anything to stop them and new ally Kevin may have ties to those raiders.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH