World Development Report 1995
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bank World, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0195211022

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: [kđ] :A World Bank Publication, 1995,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH