Vacationland

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sarah Stonich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0816687664

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Minneapolis : University of Minnesota Press, 2013

Mô tả vật lý: 301 pages ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115274


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH