W.C. Handy : the life and times of the man who made the blues

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Robertson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0817356965

ISBN-13: 978-0817386047

Ký hiệu phân loại: 782.421643092 *Secular forms

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa, Ala. : University of Alabama Press, 2011

Mô tả vật lý: x, 286 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 115275

Includes bibliographical references (p. [269]-271) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH