James Naismith : the man who invented basketball
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.323092 Ball games

Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA :Temple University Press, 2009,

Mô tả vật lý: xvi, 198 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Naismith, James, -- 1861-1939.; Basketball -- History. ; United States

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH