Dave Bing : a life of challenge ; foreword by Kareem Abdul-Jabbar
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Drew Sharp, ,

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.323092 Ball games

Thông tin xuất bản: Champaign, IL :Human Kinetics, 2013,

Mô tả vật lý: xii, 315 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Bing, Dave, -- 1943-; African American basketball players -- Biography.; Basketball players -- Biography. ; United States; Mayors -- Biography. ; Michigan ; Detroit; Detroit Pistons (Basketball team)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH