Bagels come home!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joan Betty Stuchner, Dave Whamond

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Custer, WA : Orca Book Publishers, 2014.

Mô tả vật lý: 58 pages : , illustrations ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115361

When Bagels the puppy is expelled from obedience school, Josh and his little sister, Becky, are worried that if he doesn't shape up, their parents will send him back to the animal shelter. Can Bagels redeem himself before it's too late?
1. Dogs
2. Fiction
3. Dogs
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH