Your constant star

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brenda Hasiuk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1459803695

ISBN-13: 978-1459803701

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Victoria, BC, Canada : Orca Book Publishers, 2014.

Mô tả vật lý: 236 pages ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115362

"Faye is the 'good' adopted Chinese daughter. Bev is the wild child. Mannie is the unambitious stoner. What brings them together--and tears them apart--is a need to move beyond the clichés and commit to something--anything--that will bring meaning and joy to their lives"--Page 4 of cover
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH